product gegevens

Specials

Hiertoe behoort alles wat niet direct in voorgaande categorieën kan ondergebracht worden.

Zoals je kan zien op de foto's zijn we dus niet enkel bezig met het bestickeren van wagens, borden of muren...
Naargelang het ontwerp van de klant, bekijken wij samen wat er mogelijk is met welke materialen.
Zo komen we dan naar een afgewerkt product, stand of iets waar nog geen naam is voor uitgevonden.

De foto's maken misschien nog best duidelijk wat we met specials bedoelen.

Contacteer ons!